Care Academy Veluwe

Waar gaat het om in de Care Academy?

Waar gaat het om? Opleiden samen met het werkveld!

Het einde van 2015 nadert. Een mooi moment om de balans eens op te maken. De zorg is een veranderende werkomgeving in een veranderende samenleving waarin andere eisen gesteld worden aan studenten en professionals. Wat is tot nu toe bereikt?

  • In september 2015 is een groep van 31 mbo-studenten gestart met praktijkgestuurd leren. De opleidingen die hierin geïntegreerd studeren zijn: ‘mbo niveau 4 verpleegkunde’, ‘verzorgende IG’ en ‘medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 en 4’. Studenten ontdekken in het werk waar de leervragen liggen. Het onderwijs krijgt sterke verbinding met de praktijk, zodat motivatie en leervermogen vergroot worden.

“En in 2016 gaan we hiermee door”, vertelt Ineke Arends van Landstede, partner in Care Academy Veluwe: “Het is een boeiend proces waarin er veel van elkaar gevraagd wordt. Docenten en werkbegeleiders geven hier samen inhoud aan het onderwijs.”

  • In november startte de eerste inleefsessie ‘Zorg en Ethiek’. 25 hbo-verpleegkundestudenten volgden een inleefsessie op basis van de principes van Care Academy Veluwe. In 2016 kunnen alle partners van de Care Academy Veluwe deze inleefsessies beleven. Inleefsessies geven professionals en studenten een ervaring van hoe het is om zorg te krijgen in plaats van zorg te geven. Reacties na zo’n inleefsessies zijn indrukwekkend. Het komt tegemoet aan de gewenste beroepscompetenties: communicatie, bejegening en een ondernemende houding naar de zorgvraag. Graag zien we u in 2016 in deze unieke Care Academy ‘zorg en ethiek inleefsessies’!

“Blijvende aandacht voor de veerkracht van werknemers in de zorg krijgt bij ons ook inhoud door het boeiende, toegankelijke scholingsprogramma ‘life long learning'”, legt Ineke uit: “Op onze website vindt u meer informatie over dat bij- en nascholingsprogramma. Het is samengesteld door en voor de zorg en het mbo- en hbo-onderwijs.”

We kijken uit naar een verder samenwerking want het mes snijdt aan twee kanten!

Care Academy Veluwe

Middag vol inspiratie

Het was een inspirerende middag, gisteren bij Care Academy Veluwe met veel enthousiaste reacties en geïnteresseerde partijen vanuit zorg en onderwijs. De Care Academy presenteerde de resultaten van afgelopen jaar en zette de visie uiteen. “Met respect voor elkaars belangen, die soms tegengesteld waren, zijn we er in geslaagd écht iets neer te zetten”, aldus projectleider Elise Nieuwhof van ’s Heeren Loo.

Na een plenair gedeelte gingen de deelnemers aan de inspiratiemiddag met elkaar in gesprek rond verschillende thema’s waarbij het praktijkgestuurd leren centraal stond. Ook de inleefsessies trokken veel deelnemers.