Care Academy Veluwe

Middag vol inspiratie

Het was een inspirerende middag, gisteren bij Care Academy Veluwe met veel enthousiaste reacties en geïnteresseerde partijen vanuit zorg en onderwijs. De Care Academy presenteerde de resultaten van afgelopen jaar en zette de visie uiteen. “Met respect voor elkaars belangen, die soms tegengesteld waren, zijn we er in geslaagd écht iets neer te zetten”, aldus projectleider Elise Nieuwhof van ’s Heeren Loo.

Na een plenair gedeelte gingen de deelnemers aan de inspiratiemiddag met elkaar in gesprek rond verschillende thema’s waarbij het praktijkgestuurd leren centraal stond. Ook de inleefsessies trokken veel deelnemers.

Care Academy Veluwe

Koploper in het Zorgpact

Care Academy Veluwe is officieel een van de koplopers geworden in het Zorgpact. Een prachtige bevestiging dat deze samenwerking tussen overheid, zorg- en onderwijsinstellingen met de goede dingen bezig is en mensen écht de praktijk het vak leert.

Alleen samen zijn we in staat om de zorg echt toekomstbestendig te houden…

Om het onderwijs beter af te stemmen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg, namen bewindspersonen van VWS en de minister van OCW het initiatief voor het zogeheten Zorgpact. “Alleen samen zijn we in staat om de zorg echt toekomstbestendig te houden,” aldus Doekle Terpstra, aanjager van het landelijke Zorgpact.

Nieuwe zorg

Echte verandering wordt niet van bovenaf opgelegd, maar groeit van onderop. Dat geldt zeker voor de veranderingen in de zorg. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en er gaat voorspelbaar veel veranderen de komende jaren. Zo veel, dat we wel kunnen spreken over nieuwe zorg. Die nieuwe zorg doet recht aan mensen en zet niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en eigen regie van de burger centraal. Zorgpact wil hierin een actieve rol spelen. Care Academy Veluwe is een van de koplopers in de Kopgroep van 100 van het Zorgpact.

Op 2 december vindt een landelijke werkdag van het Zorgpact plaats.

Meer weten?

 

Care Academy Veluwe

Uitnodiging 30 november 2015

Echte eigen-regie gerichte opleidingen en cursussen voor medewerkers en leerlingen, gezamenlijk ontwikkeld door zorg- en welzijnsorganisaties én het onderwijs. Dát was de droom toen een tiental organisaties startte met Care Academy Veluwe (CAV). De samenwerkingspartners van de CAV bundelden hun krachten om deze droom waar te maken.

Op maandag 30 november nodigen we u met trots uit om de resultaten met ons te delen. De Care Academy Veluwe presenteert u graag de resultaten van de innovatieve projectactiviteiten en het opleidingsprogramma, die dit jaar zijn gerealiseerd. De middagbijeenkomst staat geheel in het teken van kennis delen, inspireren en verbinden.

We hopen van harte u deze middag te inspireren om ook aan te sluiten bij dit bruisende platform, waar het gaat om de essentie: participatie en zorg door en voor de kwetsbare mens.

Datum, tijd & locatie

Op maandag 30 november bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom in het Theehuis van ’s Heeren Loo locatie Ermelo, Slangenkamp 2-4 in Ermelo. Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Aanmelden en meer informatie

Klik hier om aan te melden!

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 20 november 2015.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@careacademyveluwe.nl.

Care Academy Veluwe

Burgemeester te gast bij Care Academy Veluwe

Wat een mooie samenwerking in de regio Noord-Veluwe, tussen diverse betrokken organisaties, voor de Care Academy Veluwe! Vandaag was burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek te gast. Meer weten over dit unieke samenwerkingsverband om praktijkgericht leren in de zorg te organiseren? Bekijk dan deze website of volg ons via Twitter, Facebook en LinkedIn!