CONTACTGEGEVENS

Mevrouw R. van ’t Hul-Plakmeijer

Front Office Care Academy Veluwe

Mail: info@careacademyveluwe.nl

Algemene nummer Landstede: 088 – 850 78 00
Toestelnummer: 088-850 79 86

Bereikbaarheid:
Aanwezig oneven weken: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.30 uur
Aanwezig even weken: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 13.00 uur

Volg ons ook via Twitter, Facebook & LinkedIn!

Download hier de brochure ‘Care Academy Veluwe’.

Care Academy Veluwe is een van de koplopers in het Zorgpact.

Care Academy Veluwe is mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van de Provincie Gelderland.

Care Academy Veluwe

EEN NIEUWE ROL VOOR ZORGMEDEWERKERS

De overheid wil dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Ook burgers die zorg nodig hebben. Daarbij wordt er aanspraak gedaan op de eigen kracht en regie van cliënten en patiënten en het netwerk om hen heen. Dit vraagt om een andere houding, aanpak en kennis van zorgmedewerkers. Samen met familieleden en mantelzorgers ondersteunen zij cliënten om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk hun leven in te richten. Binnen de Care Academy worden studenten en medewerkers voorbereid op deze nieuwe rol, zodat cliënten de juiste zorg krijgen en zorgorganisaties klaar zijn voor de toekomst.

PARTNERS